headerphoto

PUASA

Rabu, 11 Maret 2009 08:40:53 - oleh : admin

PUASA

 

APABILA KAMU BERPUASA.


Teks:  Dalam Alkitab berpuasa menunjukkan kepada disiplin berpantang makanan demi maksud rohani. Sekalipun berpuasa sering dikaitkan dengan doa, namun puasa harus dipandang sebagai suatu tindakan rohani tersendiri. Sebenarnya, berpuasa dapat disebut "berdoa tanpa mengucapkan kata-kata".


1) Ada tiga bentuk puasa yang utama yang dikemukakan dalam Alkitab.


   ( a) Puasa yang biasa: berpantang semua makanan, baik yang keras maupun yang lembut, tetapi tidak berpantang air


Mat 4:2

Teks:  Setelah berpuasa "empat puluh hari dan empat puluh malam ...laparlah Yesus" lalu dicobai oleh Iblis agar Ia makan. Hal ini rupanya menunjukkan bahwa Yesus berpantang makan tetapi tidak berpantang minum. Diperlukan sebuah mukjizat apabila orang berpantang minum air selama empat puluh hari. Dalam menghadapi pencobaan sebagai wakil umat manusia (Ibr 4; 15), maka Kristus hanya dapat menggunakan sarana yang tersedia bagi orang percaya yang dipenuhi Roh untuk melawan pencobaan


( b) Puasa sepenuhnya: tidak makan dan tidak minum. Pada umumnya puasa semacam ini tidak harus dilaksanakan lebih lama daripada tiga hari. Tubuh seseorang mulai menjadi kering apabila tidak mendapatkan air selama lebih dari dua hari. Memang Musa dan Elia melakukan puasa sepenuhnya selama 40hari, tetapi saat itu mereka berpuasa dengan keadaan yang adikodrati


Ester 4:16  "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati."


( c) Puasa sebagian: pembatasan makanan dan bukan tidak makan sama sekali ( Dan 10:3).SAAT PUASA

 

SESUAI DENGAN KEINGINAN KITA, ADA SAAT TERTENTU UNTUK MENAHAN KEINGINAN MAKAN.

Bangsa Israel diperintahkan puasa dari matahari terbenam hingga matahari terbenam, Daniel berpuasa siang malam, Ester berupuasa siang malam.MAKNA PUASA

 

Dalam bahasa aslinya adalah merendahkan diri dengan berpuasa.

  1. Merendahkan diri di hadapan Allah karena dosa kita.


Imamat  23

23:27 "Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN.


PERLUNYA PENDAMAIAN.


Istilah "pendamaian" (Ibr. _kippurim_, dari kaphar yang artinya "menutupi") mengandung gagasan menutup dosa dengan memberikan pembayaran yang setara (yaitu,

sebuah "tebusan"), sehingga telah dibayarkan pengganti kerugian yang memadai karena pelanggaran yang dibuat (perhatikan prinsip "tebusan" dalam #/TB Kel 30:12; Bil 35:31; Mazm 49:8; Yes 43:3).


Roma  12

12:1 Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.


  1. Sebagai tanda lahiriah dukacita


II Samuel  1

1:12 Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan, anaknya, karena umat TUHAN dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang.  1. Sebagai Usaha meminta pertolongan Tuhan atas permasalahan yang berat


II Samuel  12:16 Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah.


II Tawarikh  20

20:3 Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari TUHAN. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.


Ezra  8

8:21 Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami


Kalau kita saat ini sedang menghadapi permasalahan ataupun pergumulan yang begitu berat, baik itu dalam hal ekonomi, keluarga, anak, suami, istri, nikah rumah tangga kita, kita berdoa dan berpuasa supaya Allah berbelas kasih kepada kita untuk memberikan pertolongan pada wakatu-Nya. Amin
CARA BERPUASA


  1. TIDAK MELANGGAR SABAT TUHAN.


Imamat  23

23:32 Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal sembilan bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu."


Yehezkiel  20

20:13 Tetapi kaum Israel memberontak terhadap Aku di padang gurun; mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan mereka menolak peraturan-peraturan-Ku, yang, kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku dengan sangat. Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka di padang gurun hendak membinasakan mereka.


Saat di mana Tuhan menyediakan waktu untuk berhenti, dan kita ikuti pola ini yaitu berhenti dari pekerjaan, aktivitas, untuk menguduskan saat tersebut bagi Tuhan dengan beribadah kepada-Nya sehingga kita boleh bersekutu dengan Tuhan dan mendapat berkat-berkat dari sabat tersebut.

Yesaya 58:13-14  1. BERPUASA DENGAN KESUNGGUHAN HATI/TIDAK BERPURA-PURA


Matius  6

6:16 "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.  1. MENINGGALKAN KEHIDUPAN LAMA/BERTOBAT


Yesaya  58

58:3 "Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga?" Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.


Yesaya  58

58:4 Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi.


è MENINGGALKAN KEHIDUPAN LAMA = BERTOBAT

Jadi bertobat berarti keadan dimana seorang berdosa menyesal karena dosa-dosanya yang dinyatakan oleh Firman Allah dan gerakan Roh Kudus sehingga dengan kehendaknya sendiri ia mengubah pikiran dan hatinya lalu berbalik dari dosanya dan berpaling kepada Allah.


Yoel  2

2:12 "Tetapi sekarang juga," demikianlah firman TUHAN, "berbaliklah kepada-Ku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh."


HASIL PUASA DAN DOA YANG BENAR

 

Ezra  8

8:23 Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami.

 

 

kirim ke teman | versi cetak

Berita "PENDALAMAN (PD)" Lainnya